การประเมินโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = The Evaluation of the Monk meditation Master Training Programme of Mahachulalongkornrajavidyalaya University,Chiand Mai Campus /

ผู้แต่ง
พระมหาสุรชัย อนาลโย (นำนนท์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส848ก 2548
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 177 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.