ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของคนพาลกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนา = An analytical Study of Characteristics of The Wicked and the Wise in Buddhism /

ผู้แต่ง
พระครูประโชตโพธิธรรม (โชติรัตน์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.315 ป239ศ 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 86 หน้า ; 30 ซม.