กระบวนทัศน์และคุณลักษณะทางการเมืองของสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = The Political Paradigm and Characteristics of Chiand Mai Women /

ผู้แต่ง
ประไพศิริ สันติทฤษฎีกร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.34 ป334ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 86 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.