การศึกษาเรื่องจาคะในพุทธปรัชญาเถรวาท = A Study of Caga in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
พระสิทธิณัฐ โสภโณ (แก้วดวงดี)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส721ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 109 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.