การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Roles of Tambon Administration Organization in Huai Phuang District, Kalasin Provinc /

ผู้แต่ง
ชำนาญ เพิ่มขึ้น
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ช532ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 87 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.