การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อระบบการส่งน้ำและบำรุงรักษา : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ออน ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = People Participation in Irrigation System and It's maintenance : A Case Study of Mae on Reservoir in Tambon on Mua, King Amphoe Mae On,Changway Chiangmai /

ผู้แต่ง
มาลี ขยันการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 333.911 ม511ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 78 หน้า ; 30 ซม.