การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความตายตามคติไทยอง = An Analytical Study of Death in Thaiyong's Tradition /

ผู้แต่ง
พระสุรพล ธีรวํโส (อรวันนา)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31213 ส852ก 2549
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ซ), 151 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.