สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มกิจกรรมเศรษฐกิจของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด = Problems and Requirement of Activity Groups in Economy : A Case Study Tambon Dongsing,Changhan District,Roi-Et /

ผู้แต่ง
ธันย์ชนก กลางบุรัมย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 307.1 ธ449ส 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 101 หน้า ; 30 ซม.