การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2549 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ = Administration of the Members of Parliament Election in 2006 of Chiang Mai Province's Election Comission /

ผู้แต่ง
ชาญชนินทร์ จินตนา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 324.6 ช485ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ), 90 หน้า ; 30 ซม.