ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อของนักเรียนชาวเขาโรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Related to Furthering Education of Hill Tribe Students in Ban Huai Sala School,Mae Ai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
รัตนาภรณ์ ธาดา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 379.113 ร377ป 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ญ), 88 หน้า ; 30 ซม.