การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องความสุขของมนุษย์ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท = An Analytical Study of Human Happiness in Theravada Buddhist Philosophy /

ผู้แต่ง
นิกร ศิริกุล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 น541ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ), 103 หน้า ; 30 ซม.