พระราชประวัติพระมหากษัตริย์และพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรี /

ผู้แต่ง
วารี อัมไพรวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ภัทรินทร์, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1