กระบวนการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น = The Process of Budget Administration of Khon Kaen Provincel Administrative Organization /

ผู้แต่ง
พูลศรี เหง้าพรหมมินทร์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 352.4 พ867ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฎ) 125 หน้า ; 30 ซม.