การศึกษาความเชื่อทางไสยศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = The Study of Magical Beliefs of Students of Lanna Polytechnical College,Amphoe Muang,Changway Chiang Mai /

ผู้แต่ง
พระกิติศักดิ์ สิรินฺธโร (เวชอุไร)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 133.4 ก675ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ช), 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.