การศึกษาเชิงวิเคราะห์คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของชาวญ้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ = An Analytical Study of Yaws' way of Beliefs In Buddhism in Kalasin Province /

ผู้แต่ง
พระสุเทพ ยโสธโร (พนัส)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3122 ส781ก 2550
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ซ) 118 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.