หนังสือทั่วไป
ills.col. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
82 p.
หนังสือทั่วไป
190 p. ; 21 cm.
หนังสือทั่วไป
347 p.
หนังสือทั่วไป
492 p. : ill col.
วิทยานิพนธ์
(xi), 132 p. : ill. ; 30 cm.
    Thsis Sumitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Department of Buddhist Studies -- Mahamakut Buddhist University, 2553(2010)
Note: Thsis Sumitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Department of Buddhist Studies -- Mahamakut Buddhist University, 2553(2010)
หนังสือทั่วไป
465 p.
หนังสือทั่วไป
142 p.
หนังสือทั่วไป
383 p. : illus.
หนังสือทั่วไป
142 p.
หนังสือทั่วไป
88 p. : illus.
หนังสือทั่วไป
36 p. ; 22 cm.