หนังสืออ้างอิง
112 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
473 หน้า : ภาพประกอบสี ; 20 ซม.
หนังสืออ้างอิง
202 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
หนังสืออ้างอิง
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2486 - 2558) พัฒนาและเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัย
หนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2486 - 2558) พัฒนาและเกียรติภูมิแห่งมหาวิทยาลัย
หนังสืออ้างอิง
309 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
452 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
344 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
281 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(12) 575 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(8), 222 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
214 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 27 ซม.