หนังสืออ้างอิง
[43], 495 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.