หนังสืออ้างอิง
280 หน้า : ภาพประกอบ ; 35 ซม.
    จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
หนังสืออ้างอิง
196 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
141 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
784 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
212 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
356 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสืออ้างอิง
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
หนังสืออ้างอิง
[43], 495 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
84 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หนังสืออ้างอิง
128 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.