เรื่องสั้น
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
170 หน้า ; 19 ซม.