เรื่องสั้น
448 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
118 หน้า : ภาพประกอบ