วารสาร
407 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
253 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.