เรื่องสั้น
251 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
224 หน้า
เรื่องสั้น
141 หน้า
เรื่องสั้น
156 หน้า
เรื่องสั้น
159 หน้า
เรื่องสั้น
183 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
เรื่องสั้น
158 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
เรื่องสั้น
260 หน้า
เรื่องสั้น
151 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน