เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
(10), 222 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
119 หน้า
เรื่องสั้น
149 หน้า
เรื่องสั้น
208 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
208 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
175 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
293 หน้า
เรื่องสั้น
158 หน้า
เรื่องสั้น
164 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
136 หน้า
    รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลชมเชย คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2538
เรื่องสั้น
(10), 361 หน้า