เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    รวมเรื่องสั้นชั้นยอดจากผลการประกวดรางวัล National Books Award ครั้งที่ 1
Note: รวมเรื่องสั้นชั้นยอดจากผลการประกวดรางวัล National Books Award ครั้งที่ 1
เรื่องสั้น
158 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
203 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
123 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
เรื่องสั้น
320 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
207 หน้า
เรื่องสั้น
204หน้า ภาพประกอบ
    รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
รวมเรื่องร้างรักจากนักเขียนมืออาชีพ
เรื่องสั้น
360 หน้า