วารสาร
250 หน้า
เรื่องสั้น
232 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
237 หน้า
วารสาร
175 หน้า
  ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 38 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554
วารสาร
183 หน้า
  ปีที่ 13 เล่มที่ 37 เดือนมกราคม-เมษายน 2554
Note: ปีที่ 13 เล่มที่ 37 เดือนมกราคม-เมษายน 2554
วารสาร
232 หน้า
  วารสารทางวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
วารสารทางวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
วารสาร
209 หน้า
  ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554)
วารสาร
249 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • เรากรอกอะไรใส่หัวเด็กในห้องเรียน
 • ใครเป็นผู้ดีกรอบสังคม
 • ศาสนากับความเชื่อจะพาเราไปไหน
 • มนุษย์มีความสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตหรือไม่
 • เราสามารถก้าวพ้นสังคมหัวกลวงได้หรือไม่
 • อะไรคือความหมายของชีวิต
เรื่องสั้น
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
  รวมเรื่องสั้น 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
Note: รวมเรื่องสั้น 10 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์