เรื่องสั้น
200 หน้า
เรื่องสั้น
225 หน้า ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
223 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
135 หน้า ; 21 ซม.
    รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535
Note: รางวัลชมเชย รวมเรื่องสั้นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2535
เรื่องสั้น
246 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
237 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
151 หน้า : ภาพประกอบ
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน