เรื่องสั้น
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    รวมเรื่องสั้นจากประสบการณ์บนเส้นทางชีวิตการเป็นครูของอาจารย์ภาษาไทย-สังคมแห่งสถาบันกวดวิชาดาว้องก์
Note: รวมเรื่องสั้นจากประสบการณ์บนเส้นทางชีวิตการเป็นครูของอาจารย์ภาษาไทย-สังคมแห่งสถาบันกวดวิชาดาว้องก์
เรื่องสั้น
431 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
175 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
208 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
219 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
231 หน้า ; 20 ซม.
เรื่องสั้น
175 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
239 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
124 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พิชัย นิรันต์ ศิลปินผู้สงบสันติ
  • อรรถทวี ศรีสวัสดิ์ ผู้เป็นมิตรกับศัตรู
  • ไพบูลย์ สุวรรณกูฏ ศาสดานอกทำเนียบ
  • ยันต์พระพุทธบาท
เรื่องสั้น
128หน้า ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
293 หน้า