เรื่องสั้น
272 หน้า
เรื่องสั้น
142 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  รางวัลดีเด่นประเภทหนังสือบันเทิงสำหรับเด็กวัยรุ่น ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Note: รางวัลดีเด่นประเภทหนังสือบันเทิงสำหรับเด็กวัยรุ่น ปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่องสั้น
156 หน้า
เรื่องสั้น
141 หน้า
เรื่องสั้น
159 หน้า
เรื่องสั้น
478 หน้า
เรื่องสั้น
358 หน้า
เรื่องสั้น
463 หน้า
เรื่องสั้น
320 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
360 หน้า
เรื่องสั้น
84 หน้า : ภาพประกอบ
เรื่องสั้น
303 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พรานผู้หญิง
 • กำเนิดของหมู่บ้าน
 • โรงเรียนในป่าเปลี่ยว
 • เครื่องมือพราน
 • ปืนพรานป่า
 • คนภูเขา
 • ปราบผีป่า
 • น้ำมันเสือ
 • ล่าเสือสมิง
 • จับลิงขาย
 • เขี้ยวหมูตัน
 • เขากวางหด
 • สมบัติถ้ำค้างคาว
 • พรานทิ้งปืน