เรื่องสั้น
184 หน้า
เรื่องสั้น
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
190 หน้า
    หนังสือรางวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2527 จากค๊ะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2531 รางวัลซีไรท์ ปี 2531
หนังสือรางวัลดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2527 จากค๊ะกรรมการพัฒนาหนังสือของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ, รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซี่ยน ประจำปี พ.ศ. 2531
Note: รางวัลซีไรท์ ปี 2531
เรื่องสั้น
246 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
167 หน้า : ภาพประกอบสี ; 18 ซม.
เรื่องสั้น
170 หน้า ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
204 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    หนังสือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานปรกวดหนังสือรางวัลชมนาด คร้ังที่ 4 ปี 2558
Note: หนังสือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานปรกวดหนังสือรางวัลชมนาด คร้ังที่ 4 ปี 2558
เรื่องสั้น
160 หน้า ; 21 ซม.
    เรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์ ประจำปี 2011
Note: เรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศฟิลิปปินส์ ประจำปี 2011
เรื่องสั้น
173 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
135 หน้า