วารสาร
209 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
    อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 2555)
อภินันทนาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2( มีนาคม-สิงหาคม 2555)
วารสาร
117 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
วารสาร
108 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 29 ซม.