หนังสืออ้างอิง
951 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
191 หน้า : ภาพประกอบ
    การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา "ครูภาษาไทยของแผ่นดิน" สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
การประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา "ครูภาษาไทยของแผ่นดิน" สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ ๔-๘ สิงหาคม ๒๕๔๒
หนังสืออ้างอิง
725 หน้า
หนังสืออ้างอิง
112 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
221 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
94 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(17), 761 หน้า
หนังสืออ้างอิง
159 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
458 หน้า ; 19 ซม.
หนังสืออ้างอิง
204 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
959 หน้า
หนังสืออ้างอิง
404 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่