หนังสืออ้างอิง
vi, 713 หน้า : ภาพประกอบสี
  ตารางแบ่งยุคประวัติศาสตร์ -- การเคลื่อนไหวเพื่อล้มเลิกระบบทาสผิวดำถึงสัตววิทยา -- แผนที่โลก -- แผนที่แสดงเขตเวลาโลก -- แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา -- แผนที่แสดงถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอเมริกันพื้นเมือง -- ประเทศต่างๆ ในโลก -- 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา -- ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา -- การจำแนกพืช
ตารางแบ่งยุคประวัติศาสตร์ -- การเคลื่อนไหวเพื่อล้มเลิกระบบทาสผิวดำถึงสัตววิทยา -- แผนที่โลก -- แผนที่แสดงเขตเวลาโลก -- แผนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา -- แผนที่แสดงถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวอเมริกันพื้นเมือง -- ประเทศต่างๆ ในโลก -- 50 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา -- ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา -- การจำแนกพืช
หนังสืออ้างอิง
430 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
หนังสืออ้างอิง
2 เล่ม
หนังสืออ้างอิง
551 หน้า
หนังสืออ้างอิง
190 หน้า : ภาพประกอบ
  ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
Note: ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
หนังสืออ้างอิง
(30), 314 หน้า ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(4), 664 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือ
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคเหนือตอนล่าง
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคอีสาน
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคกลาง
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 • สารานุกรมชุดแต่งกายไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
หนังสืออ้างอิง
498 หน้า ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
(10), 352 หน้า : ภาพประกอบ แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
793 หน้า
หนังสืออ้างอิง
299 หน้า : ภาพประกอบสี