เยาวชน
53 p. : ill. ; 21 cm.
เยาวชน
54 p. : ill. ; 21 cm.