เยาวชน
148 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
138 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
112 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
136 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
126 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
เยาวชน
181 หน้า : ภาพประกอบ
เยาวชน
188 หน้า : ภาพประกอบ
    วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532
Note: วรรณกรรมเยาวชนรางวัลหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2532