หนังสือทั่วไป
47 หน้า ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
หนังสือทั่วไป
564 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ซ), (32), 564 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
412 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
344 หน้า
หนังสือทั่วไป
201 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
Note: จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
หนังสือทั่วไป
498 หน้า
หนังสือทั่วไป
303 หน้า
หนังสือทั่วไป
276 หน้า
หนังสือทั่วไป
268 หน้า
หนังสือทั่วไป
275 หน้า
หนังสือทั่วไป
316 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
300 หน้า
หนังสือทั่วไป
315 หน้า
หนังสือทั่วไป
372 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า
หนังสือทั่วไป
285 หน้า
หนังสือทั่วไป
429 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
489 หน้า : ภาพประกอบ