เรื่องสั้น
284 หน้า ; 21 ซม.
เรื่องสั้น
262 หน้า
เรื่องสั้น
308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.