สารนิพนธ์
ฏ, 123 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 138 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 177 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 180 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ณ, 120 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ต, 200 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ด, 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 172 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 115 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ณ, 122 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฐ, 131 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
สารนิพนธ์
ฑ, 102 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.