นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
480 หน้า
นวนิยาย
352 หน้า
นวนิยาย
350 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม

บาป / 2554

นวนิยาย
428 หน้า ; 19 ซม.
นวนิยาย
606 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
นวนิยาย
607-1212 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
568 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
2 เล่ม ; 18 ซม.