นวนิยาย
490 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
422 หน้า;

ไฟหนาว / 2554

นวนิยาย
648 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
702 หน้า
นวนิยาย
504 หน้า
นวนิยาย
384 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
734 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม

ไม้ป่า / 2554

นวนิยาย
454 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
685 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
508 หน้า ; 19 ซม.