วิทยานิพนธ์
338 p.
    Copyright,Thesis for the degree of Doctor of Philosophy
Note: Copyright,Thesis for the degree of Doctor of Philosophy
วิทยานิพนธ์
ฎ, 232 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.