หนังสืออ้างอิง
290 หน้า : ภาพประกอบสี

Mysterious China / 2010

หนังสืออ้างอิง
192 p. : col.illus.
หนังสืออ้างอิง
332 หน้า : ภาพประกอบสี
    กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรกเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
หนังสืออ้างอิง
176 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสืออ้างอิง
287 หน้า : ภาพประกอบสี
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิมพ์เนื่องในวดรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 200 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิมพ์เนื่องในวดรกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติครบรอบ 200 ปี วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 18 ตุลาคม 2547
หนังสืออ้างอิง
478 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
208 หน้า : ภาพประกอบสี
    กรมชลประทานจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กรมชลประทานจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
หนังสืออ้างอิง
46 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
59 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสืออ้างอิง
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสืออ้างอิง
255 หน้า : ภาพประกอบ