วิทยานิพนธ์
ญ, 133 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
หนังสืออ้างอิง
147 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.