นวนิยาย
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
นวนิยาย
555 หน้า