Search results

30,959 results in 0.1s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีใครหลายคนเผชิญกับปัญหาและพยายามแก้ไข ความสับสนซับซ้อนของปัญหาจึงเป็นที่มาทำให้คนเหล่านั้นพยายามหาทางออกด้วยวิธีการที่หลายหลาย วันนี้ เราอาจไม่ต้องต่อสู้เพื่อคิดหาทางเลือกในการมองปัญหาเพราะใครหลายคนในอดีตได้เสนอทางเลือกที่เพียงพอกับเราแล้ว แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการคิดค้นหาทาง
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีใครหลายคนเผชิญกับปัญหาและพยายามแก้ไข ความสับสนซับซ้อนของปัญหาจึงเป็นที่มาทำให้คนเหล่านั้นพยายามหาทางออกด้วยวิธีการที่หลายหลาย วันนี้ เราอาจไม่ต้องต่อสู้เพื่อคิดหาทางเลือกในการมองปัญหาเพราะใครหลายคนในอดีตได้เสนอทางเลือกที่เพียงพอกับเราแล้ว แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการคิดค้นหาทาง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการสอบโทอิกฯ การสอบโทอิกฯ ในส่วนการพูด แบบฝึกหัดเพื่อปรับปรุงความสามารถ ตัวอย่างการทำข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบ เป็นต้น ซึ่งในท้ายเล่มจะมีบรรณานุกรมประกอบ สามารถศึกษาแล้วทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญคือ มี CD ที่บันทึกเสียงโดยอาจารย์ชาวอังกฤษให้ได้ฝึกออกเสียงตามไปอีกด้วย
หนังสือ

  จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ฉลองพุทธยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน ฉลองพุทธยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
สารคดีท่องเที่ยวที่นำเสนอเรื่องราวของ 9 ประเทศในความประทับใจของ 9 นักเดินทาง ร่วมเดินทางตามพลังศรัทธา สู่พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุในแดนเมียนมาร์ ชมพระราชวังทองคำหลังใหญ่ที่สุดในโลก ในกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ท่องเที่ยวแบบใช้ประสาทสัมผัสทั้งรับรสและดมกลิ่น กับอาหารจานต่างๆ ของสิงคโปร์ ขึ้นปากปล่อ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประชาคมอาเซียนคืออะไร
 • รัฐบรูไน ดารุสซาลาม หรือประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
 • ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชา
 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือประเทศอินโดนีเซีย
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือประเทศลาว
 • สหพันธรัฐมาเลเซีย หรือประเทศมาเลเซีย
 • สหภาพพม่า หรือประเทศพม่า
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือเรื่อง การสื่อสาร ศาสนา กีฬาฯ เล่มนี้มีแนวคิดที่สำคัญๆ 3 แนวคิดเกี่ยวร้อยกันอยู่ดังที่ปรากฏในชื่อหนังสือ คือ การสื่อสาร ศาสนา และกีฬา โดยมีแนวคิดเรื่อง การสื่อสาร เป็นตัวยืน จึงออกมาเป็นข้อเขียน2 ชิ้น คือ การสื่อสารกับศาสนา และการสื่อสารกับกีฬา
หนังสือ

หนังสือ

  อาการปวดที่กล้ามเนื้อต่างๆ แบบเป็นๆ หายๆ ไม่ว่าจะปวดต้นคอ ไหล่ หลัง เอว แขน นิ้วมือ ต้นขา น่อง หรือเท้า ทุกอาการปวดที่ว่ามานี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรักษาแบบครบวงจร โดยรักษาหลายๆ เทคนิคประกอบกัน ทั้งการใช้สมุนไพร กินอาหารดีๆ ทาน้ำมัน นวดบรรเทา บริหารลดปวด รวมทั้งภูมิปัญญาที่เน้นวิถีธรรมชาติต่างๆ
อาการปวดที่กล้ามเนื้อต่างๆ แบบเป็นๆ หายๆ ไม่ว่าจะปวดต้นคอ ไหล่ หลัง เอว แขน นิ้วมือ ต้นขา น่อง หรือเท้า ทุกอาการปวดที่ว่ามานี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการรักษาแบบครบวงจร โดยรักษาหลายๆ เทคนิคประกอบกัน ทั้งการใช้สมุนไพร กินอาหารดีๆ ทาน้ำมัน นวดบรรเทา บริหารลดปวด รวมทั้งภูมิปัญญาที่เน้นวิถีธรรมชาติต่างๆ
หนังสือ

หนังสือ

  Summary :แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
Summary :แนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL โดยวิธีหาข้อที่ผิดซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น Content : ข้อสอบชอบถามอะไร - - จับผิดให้เจอ - - Verb of Emotion - - คำปฏิเสธ - - Gerund vs Present Participle - - Comparision การเปรียบเทียบ - - Question Tag - - Indirect Question -
หนังสือ

หนังสือ

  Summary : รวบรวมการกำเนิดความคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย โดยนำเสนอผ่านลายเส้นการ์ตูน เพื่ออธิบายถึงหลักสำคัญของมาร์กซิสม์เอาไว้เป็นลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไล่เรียงตั้งแต่วัตถุนิยมเชิงวิภาษวิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาว่าด้วยความแปลกแยก การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพฯลฯ
Summary : รวบรวมการกำเนิดความคิด พัฒนาการทางทฤษฎี และข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลาย โดยนำเสนอผ่านลายเส้นการ์ตูน เพื่ออธิบายถึงหลักสำคัญของมาร์กซิสม์เอาไว้เป็นลำดับขั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไล่เรียงตั้งแต่วัตถุนิยมเชิงวิภาษวิธีเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาว่าด้วยความแปลกแยก การปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพฯลฯ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว
เนื้อหาโดยสังเขป เราคนไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคมอาเซียนควรจะได้รู้เนื้อหาสาระของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน รู้จักประเทศทั้ง 10 ประเทศ รู้เรื่องราวเเละสาระต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งเเต่เริ่มรวมตัวกันของประเทศในอาเซียนว่ามีการรวมตัวกันได้อย่างไร จนมาเป็นอาเซียนในปัจจุบัน ซึ่งในเล่มได้รวบรว
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  การนำเสนอบทความในเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครองในบางประเทศในเอเชีย ได้แก่ ?ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น : ปัญหาและแนวโน้ม? ที่เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถปกครองประเทศญี่ปุ่นได้ยาวนานกว่าครึ่งศต
การนำเสนอบทความในเอเชียปริทัศน์ฉบับนี้ สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยและการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการปกครองในบางประเทศในเอเชีย ได้แก่ ?ประชาธิปไตยที่ไม่ธรรมดาในประเทศญี่ปุ่น : ปัญหาและแนวโน้ม? ที่เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้พรรคเสรีประชาธิปไตยสามารถปกครองประเทศญี่ปุ่นได้ยาวนานกว่าครึ่งศต
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การบวช
 • กิจวัตร
 • การขบฉัน
 • อิริยาบถ
 • ความดับทุกข์
 • พหุลานุสาสนี
 • การสึก
 • เกี่ยวกับวิธีสึก
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  หนึ่งในหนังสือเสริมความรู้ ชุด วิทยาศาสตร์ 360 องศา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 ที่ครอบคลุมทุกเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นตำนานน้ำ น้ำกับสิ่งมีชีวิต พลังของน้ำ ผลผลิตจากน้ำ และถ้าน้ำหมดไป จะทำอย่างไร? และอื่นๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ช่วยกระตุ้นการคิดในเชิง
หนึ่งในหนังสือเสริมความรู้ ชุด วิทยาศาสตร์ 360 องศา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาที่ 1-6 ที่ครอบคลุมทุกเรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นตำนานน้ำ น้ำกับสิ่งมีชีวิต พลังของน้ำ ผลผลิตจากน้ำ และถ้าน้ำหมดไป จะทำอย่างไร? และอื่นๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ช่วยกระตุ้นการคิดในเชิง
หนังสือ

หนังสือ

อากาศ / 2556

หนังสือ

หิน / 2556

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ